Uslovi korišćenja

Važe od 13.02.2023. godine.

Pristupajući sajtu www.arenasport.com (u daljem tekstu: Sajt) Vi bez ograničenja prihvatate ove Uslove korišćenja kao i pravno obavezujući odnos koji se konstituiše između Vas i ARENA SPORT privrednog društva registrovanog kod Općinskog suda Sarajevo u skladu sa pozitivno-pravnim propisima BiH, sa sjedištem u Sarajevu, a koje je vlasnik ovog Sajta.

Pristupom i/ili daljim korišćenjem bilo kog sadržaja na Sajtu smatra se da ste upoznati sa ovim Uslovima korišćenja.

Ukoliko pronađete bilo šta u ovom tekstu sa čim se ne slažete, molimo Vas da prestanete da koristite Sajt.

Zadržavamo diskreciono pravo da Uslove korišćenja u svakom trenutku izmjenimo, bez posebne najave. Izmjena Uslova korišćenja stupa na snagu danom objavljivanja na Sajtu. Ukoliko nastavite da pristupate i koristite Sajt nakon ovih izmjena to će podrazumjevati Vašu saglasnost sa izvršenim izmjenama.

Svi sadržaji objavljeni na Sajtu su u isključivom vlasništvu ARENA SPORT BH d.o.o. i/ili su u vlasništvu poslovnih partnera ARENA SPORTte se mogu jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu, u nekomercijalne svrhe i na sopstvenu odgovornost.

Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja i/ili bilo kog dijela sadržaja sa Sajta, bez prethodne pisane saglasnosti ARENA SPORT BH d.o.o..

Sadržaj sa Sajta, kao i svi dijelovi sadržaja sa Sajta zaštićeni su pravom intelektualne svojine koje pripada ARENA SPORT BH d.o.o., povezanim pravnim licima ili trećim licima koja su ustupila pravo korišćenja istih

ARENA SPORT BH d.o.o su njena povezana pravna lica, koja su nosioci prava intelektualne svojine na žigovima ustupila pravo na korišćenje istih .(u daljem tekstu: Žigovi).

Neovlašćena upotreba bilo kod sadržaja i/ili dijela sadržaja dostupnog na Sajtu, kao i/ili bilo kog žiga, i/ili poslovnog imena, bez prethodne pisane saglasnosti ARENA SPORT BH d.o.o. smatra se povredom prava intelektualne svojine. Odmah po saznanju o bilo kojoj neovlašćenoj upotrebi, preduzećemo sva pravna sredstva radi zaštite naših prava intelektualne svojine.

Odricanje i ograničenje od odgovornosti

Sve informacije na našem sajtu su predviđene u svrhu opšteg informisanja i služe isključivo za informacione svrhe. Mi se trudimo da informacije budu tačne i pouzdane, međutim, ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastupiti kao posljedica oslanjanja na informacije koje se nalaze na našem Sajtu.

Na Sajtu se mogu pojavljivati materijali/sadržaji/oglasne poruke koje potiču od trećih lica. ARENA SPORT BH d.o.o.ne odgovara za sadržaj na Sajtu koji se pojavljuju i/ili objavljuje, a potiče od trećih lica (uključujući ali se ne ograničavajući na: oglasne poruke, banere, reklamne poruke..).

Linkovi ka sajtovima trećih lica

Sajt može sadržati linkove ka sajtovima trećih lica. ARENA SPORT BH d.o.o.ne odgovara za sadržaje na sajtovima trećih lica. Postavljanje linkova trećih lica na našem Sajtu ni na koji način ne podrazumjeva da preporučujemo i/ili odobravamo usluge i/ili proizvode koji se nude preko tih sajtova.

Pravila korišćenja

U cilju efikasnog, bezbjednog i neometanog korišćenja sadržaja koji se nalazi na Sajtu nije dozvoljeno:

– objavljivanje, slanje, razmjenjivanje i prenošenje sadržaja koje je u suprotnosti sa važećom zakonskom regulativom;

– objavljivanje, slanje, razmjenjivanje i prenošenje uvredljivog, vulgarnog, prijetećeg, rasističkog ili šovinističkog sadržaja, kao i sadržaja koji na bilo na bilo koji način može da prouzrokuje štetu bilo kom licu;

– objavljivanje, slanje, razmjenjivanje i prenošenje informacija za koje posjetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo prouzrokovati štetu drugim licima;

– lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime, drugog, pravnog ili fizičkog lica;

– manipulisanje i zloupotreba identifikatorima da bi se prikrilo porijeklo sadržaja koji se objavljuje, šalje, razmjenjuje ili prenosi;

– objavljivanje, razmjena i slanje neželjenog sadržaja korisnika bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, spam poruke, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, navode ili tvrdnje koje mogu zavarati korisnike;

– objavljivanje, slanje, razmjenjivanje i prenošenje sadržaja s virusima ili sličnim fajlovima ili programima izrađenima u svrhu uništenja ili ograničenja rada bilo kojega softvera i/ili hardvera kao i telekomunikacijske opreme;

– prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posjetilaca Sajta.

ARENA SPORT BH d.o.o.zadržava pravo da ukloni sadržaj koji smatra neprimjerenim ili nije u skladu sa uslovima korišćenja. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica njihovih aktivnosti.

Pravila komentarisanja

ARENA SPORT BH d.o.o.se odriče bilo kakve odgovornosti za tačnost, porijeklo, vjerodostojnost i kvalitet komentara koje na Sajtu ostavljaju treća lica. Tekstualni sadržaj komentara ne predstavlja mišljenje, odluku ili stav kompanije ARENA SPORT BH d.o.o., već isključivo mišljenje i stav autora komentara.

Autor komentara ostavljanjem svog komentara na Sajtu garantuje, bez ograničenja, da je cjelokupan sadržaj komentara u isključivom vlasništvu autora, kao i da sadržaj komentara nesmetano može da bude objavljen na Sajtu, bez bilo kakve obaveze odnosno naknade prema autoru, kao bez bilo kakvog ograničenja.

Autor komentara je isključivo odgovoran za sadržinu i autorska prava u okviru sadržaja komentara, te ARENA SPORT BH d.o.o.nema odgovornosti prema trećim licima. U tom smislu, ukoliko treće lice podnese zahtjev za naknadu nastale štete protiv ARENA SPORT BH d.o.o. autor će biti u obavezi da nadoknadi svaku vrstu štete ARENA SPORT BH d.o.o.

U svakom slučaju, nije dozvoljeno objavljivanje komentara koji sadrže informacije, podatke, mišljenja i ideje kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, vjeri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihove seksualne opredjeljenost i/ili nekog drugog ličnog svojstva.

ARENA SPORT BH d.o.o.ima diskreciono pravo da ne objavi i/ili da obriše komentare koji podstiču govor mržnje, ili sadrže psovke i uvrede ARENA SPORT BH d.o.o. zadržava pravo da ne objavi ili pravo da obriše komentare koji se negativno, uvredljivo ili neprijatno odnose na uredjivačku politiku Sajta.

Krajnje, ARENA SPORT BH d.o.o., zadržava diskreciono pravo da onemogući pristup Sajtu, autoru komentara, koji ne poštuje prethodno navedena pravila komentarisanja na Sajtu.

Sudska nadležnost

U slučaju eventualnog spora proisteklog iz nepoštovanja Uslova korišćenja, nadležan je stvarno nadležan sud u Sarajevu.

Kontakt

U slučaju bilo kakvih pitanja vezanih za naš Sajt, molimo Vas da nas kontaktirate na mail adresu: info.bh@tvarenasport.com.