Politika privatnosti

Privredno društvo ARENA SPORT BH d.o.o., čiji Sajt koristite, kao kontrolor ličnih podataka, poštuje pravo na privatnost korisnika usluga i garantuje im pravo da odaberu da dijele podatke koji se na njih odnose, kao i na koji način možete ostvariti svoja prava na privatnost. Obezbijedićemo da se lični podaci naših korisnika obrađuju u skladu sa važećim odredbama zakonskih propisa BiH kao i u skladu sa važećim odredbama Evropske unije. Ova Politika privatnosti omogućava Vam da saznate šta je lični podatak, kako prikupljamo, obrađujemo lične podatke korisnika naših usluga, u svojstvu korisnika Sajta.

Kontrolor ličnih podataka fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugi organ koji samostalno ili zajedno sa drugima vodi, obrađuje i utvrđuje svrhu i način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili propisa. U ovom slučaju kontrolor ličnih podataka je ARENA SPORT d.o.o.. Za obradu vaših ličnih podataka i sprovođenje vaših prava vezanih za obradu, možete se obratiti na sljedeću adresu: info.bh@tvarenasport.com

Lični podatak

Lični podatak podrazumijeva bilo koju informaciju koja se odnosi na fizičko lice koje je identifikovano ili može da se utvrdi identitet lica.

U zavisnosti od toga kako koristite naš Sajt informacije koje možemo prikupiti o Vama mogu biti slijedeće:

A Lični podaci koje dobrovoljno dijelite sa nama:

-Informacije koje odlučite da podijelite sa nama, u Vašem upitu na našem kontakt formularu ili drugim putem,

B Lični podaci koje prikupljamo automatski

-Kada posjetite naš Sajt, možemo automatski prikupiti pojedine lične podatke sa Vašeg uređaja.

Preciznije, informacije koje prikupljamo automatski mogu uključivati informacije kao što su IP adresa, vrsta uređaja, jedinstveni identifikacijski broj uređaja, vrsta pretraživača i šira geografska lokacija (npr. lokacija na nivou države ili grada). Takođe, možemo da prikupljamo informacije o tome kako se Vaš uređaj ponaša na našem Sajtu, uključujući i stranice kojima ste pristupili i linkove na koje ste kliknuli.

Prikupljanje ovih informacija nam omogućava da bolje razumijemo posjetioce koji dolaze na naš Sajt, odakle dolaze i koji sadržaj na našem Sajtu ih zanima.

Ove informacije se prvenstveno prikupljaju pomoću kolačića i sličnih tehnologija praćenja, kao što je objašnjeno u Politici upotrebe kolačića.

Povreda ličnih podataka

Povreda ličnih podataka je povreda bezbjednosti ličnih podataka koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa ličnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

Čuvanje i rokovi čuvanja ličnih podataka

Lične podatke pohranjujemo i čuvamo u svojim internim evidencijama, u papirnom ili elektronskom obliku u odnosu na koje primjenjujemo sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mjere zaštite u skladu sa zahtjevima važećeg Zakona o zaštiti ličnih podataka. Podaci koji se prikupljaju radi izvršenja zaključenog Ugovora, čuvaju se u periodu od 10 godina ili u drugom roku, ukoliko je drugačiji rok propisan drugim zakonom koji obavezuje kontrolora da prikuplja i obrađuje lične podatke. Podaci koji se čuvaju na osnovu saglasnosti čuvaju se do iscrpljenja konkretne svrhe, ili do povlačenja saglasnosti u smislu člana 5 stav 3 Zakona o zaštiti ličnih podataka koji označava i automatski prestanak dalje obradeličnih podataka, u roku od 5 dana od dana upućivanja tog povlačenja, a sami podaci se brišu ili anonimizuju;

Saglasnost znači da ste prethodno obavješteni o svim bitnim aspektima obrade Vaših podataka. U slučaju obrade na osnovu saglasnosti, ovlašćeni ste da tu saglasnost u svakom trenutku povučete, povlačenje podrazumijeva prestanak svake dalje obrade, s tim da ne utiče na obradu koja je do tada vršena. Povlačenje se vrši na različite načine u zavisnosti od svrhe za koju su konkretni podaci prikupljeni.

Prava nosilaca

Nosilac ima: – pravo da bude informisan o prikupljanju i obradi ličnih podataka, pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka – pravo na zahtjevanje ispravke podataka – pravo na brisanje i blokiranje podataka– pravo na prigovor na obradu ličnih podataka – pravo na podnošenje prigovora nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka– pravo na sudsku zaštitu, kao i pravo na naknadu štete u slučaju nezakonite obrade

U cilju ostvarivanja Vaših gore navedenih prava, možete nam se sa obrazloženim zahtjevom obratiti na e-mail: info.bh@tvarenasport.com

Dijeljenje podataka

Vaši podaci mogu biti prenijeti trećim licima kao što su IT kompanije koje održavaju naše informacione sisteme ili razvijaju našu internet stranicu, licima koja u naše ime i za naš račun vrše određene radnje obrade, marketinškim agencijama kao i drugim našim partnerima. U slučaju prenosa podataka, mi ćemo zahtjevati da naši partneri čuvaju tajnost i bezbjednost Vaših podataka kao i da sprovedu odgovarajuće mjere kako bi se obezbjedila zaštita ličnih podataka, te da pristupaju podacima i obrađuju ih na način da poštuju obaveze propisane Zakonom o zaštiti ličnih podataka i drugim propisima. Vaši podaci mogu biti prosljeđeni državnim organima i drugim privrednim subjektima koji su ovlašćeni za obradu podataka na osnovu važećih zakona BiH. Na osnovu Vašeg dobrovoljnog pristanka za obradu podataka od strane ARENA SPORT BH d.o.o. Vaše lične podatke nam takođe ustupate: za bilježenje istorije pregledanja naših veb sajtova, u marketinške svrhe (uključujući automatizovanu analizu vaših interesovanja, i to isključivo u cilju plasiranja Vama odgovarajućih reklamnih poruka), sve uključujući i postavljanje kolačića na Vašem uređaju. Data saglasnost se odnosi i na obradu Vaših ličnih podataka u marketinške svrhe od strane naših partnera.

Politika upotrebe kolaćića
Kolačići za Internet sajtove

Na našem sajtu koristimo kolačiće. Korišćenjem ovog sajta, saglasni ste da koristite kolačiće i druge slične tehnologije. Kolačić je jednostavna tekstualna datoteka koja se čuva u veb pretraživaču dok korisnik pregleda neki veb sajt. Kolačići obično sadrže naziv sajta sa kojeg korisnik posjećuje sajt, i postojanje kolačića generiše jedinstveni broj koji se koristi za identifikaciju pretraživača za koje je potrebna veza sa sajtom. Kolačiće ili druge slične tehnologije koristimo da naša veb stranice i aplikacija funkcionišu brže i da se lakše koristi, u cilju optimizacije sadržaja kao i za odgovarajuće plasiranje reklamnih poruka, u skladu sa očekivanjima i interesovanjima Korisnika, u cilju prikupljanja statistika koje nam omogućavaju da razumijemo kako se koriste veb lokacije (uključujući usluge naše aplikacije) i u cilju unapređenja funkcionalnosti i sadržaja. Kolačići se koriste u cilju identifikacije korisnika, a u svrhu prikazivanja relevantnih informacija koje odgovaraju interesovanjima korisnika.

Vrste kolačića

Sajt koristi nekoliko vrsta kolačića, koji se koriste u različite svrhe:

Neophodni kolačići – pomažu posjetiocima da koriste Sajt, omogućavajući osnovne funkcije poput navigacije kroz Sajt i pristup zaštićenim dijelovima Sajta. Sajt ne može ispravno funkcionisati bez ovih kolačića.
Funkcionalni kolačići – omogućavaju poboljšanu funkcionalnost i personalizaciju Sajta. Ukoliko ne dozvolite ove kolačiće, određene funkcionalnosti Sajta će možda biti onemogućene koje pomažu u efikasnom korišćenju Sajta, tako što pamte informacije na osnovnu kojih se mijenjaju određene funkcije ili izgled Sajta (poput izbora jezika Sajta).
Statistički kolačići – pomažu nam da razumijemo način na koji posjetioci Sajta koriste naš Sajt tako što anonimno prikupljaju i prijavljuju podatke.
Marketinški kolačići – pomažu nam da Vam omogućimo dobro korisničko iskustvo, prilagodimo sadržaj Sajta i omogućavaju nam da neprestano poboljšavamo Sajt.

Onemogućavanje upotrebe kolačića

Uklanjenje Kolačića je moguće putem promjene podešavanja u vašem internet pregledaču – internet browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera itd.). Uskladištene Kolačiće možete obrisati iz vašeg internet pregledača, s tim da uklanjanje pojedinog Kolačića može dovesti do umanjenja funkcionalnosti Internet sajta.

Prihvatanje i početak važenja politike privatnosti i politike upotrebe kolačića

Ovim putem lica čiji se podaci obrađuju potvrđuju da su pročitala, razumjela i prihvatila gore opisanu obradu podataka o ličnosti. Ova Politika privatnosti i Politika upotrebe kolačića se primenjuje od 13.02.2023. godine. Ova Politika privatnosti i politika upotrebe kolačića se može periodično ažurirati, ali tako da se dostignuti nivo zaštite privatnosti neće umanjivati.

Dodatne informacije i pitanja

Sva dodatna pitanja u vezi sa obradom ličnih podataka, uključujući tu i način ostvarivanja prava lica čiji se podaci obrađuju, mogu se uputiti na e-mail: info.bh@tvarenasport.com. Na sva pitanja odgovorićemo najkasnije u roku od pet radnih dana.